Previous
Next

TJEDNIK

Samostan sv. Dominika Trogir

Davno je živio svetac Kažotić pa se danas može misliti da je potrošen, kao što to znaju biti političari ili sportaši, no naš blaženik nije potrošen jer ga se i danas slavi kao velikana. Igra koju je on zaigrao bila je za božansko spasenje svijeta, dika naša je taj naš zagrebački biskup i dominikanac

mons. dr. Mile Bogović

Samostan otaca dominikanaca

Radno vrijeme:
Svaki dan od 9 do 17

Adresa:
Bl. Augustina Kažotića 1,
21 220 Trogir

Tel: +385 (0)21 245 137
E-mail: dominikanci.trogir@gmail.com

Raspored sv. Misa

Nedjeljom
7:00
9:00 
11:00 
18:30

Radnim danima
18:30

Samostan otaca dominikanaca

Radno vrijeme:
Svaki dan od 9 do 17

Adresa:
Bl. Augustina Kažotića 1,
21 220 Trogir

Tel: +385 (0)21 245 137
E-mail: dominikanci.trogir@gmail.com